Agro Career Days

Departman za fitomedicinu i zastitu zivotne sredine i Studentski parlament Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, su organizovali "Agro Career Days", odnosno niz prezentacija kompanija koje posluju u oblasti agrara i zaposljavaju veci broj diplomiranih agronoma. Predstavaljanje kompanija ima za cilj da studenti svih godina upoznaju kompanije u kojima bi se potencijalno mogli zaposliti,odnosno da saznaju vise o delatnosti, poslovnim aktivnostima i planovima istih kao i mogucnosti zaposljavanja.
Takodje,cilj je da se studenti detaljnije informisu o znanjima i kompetencijama koje su potrebne za pojedina radna mesta unutar kompanija i da saznaju na koji nacin se vrsi odabir kadrova.

Predstavljanje kompanija su bila odrzana od 9.5.do 11.5. u P1 svecanoj sali u trajanju od 11h do 14h.

Fotografije sa dogadjaja mozete pogledati na linku ispod

https://www.facebook.com/PoljoprivredniFakultetNoviSad/photos/pcb.747494...