66 Mineralna đubriva, partija 2, Pregovarački postupak