СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА СТУДЕНТЕ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

СТУДЕНТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОБАВЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД,  ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ ОД  23.02.2017. ДО 28.02.2017.ГОДИНЕ У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД, У УЛИЦИ ДР СИМЕ МИЛОШЕВИЋА БР. 6

 • РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

23.02.2017.

 • сточарство

23.02.2017.

 • воћарство и виноградарство

23.02.2017.

 • ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

23.02.2017.

 • фитомедицина

24.02.2017.

 • пољопривредна техника

24.02.2017.

 • агроекологија и заштита животне средине

24.02.2017.

 • агроекономски

27.02.2017.

 • агротуризам и рурални развој

27.02.2017.

 • уређење, коришћење и заштита вода

27.02.2017.

 • ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

28.02.2017.

 • ХОРТИКУЛТУРА

28.02.2017.

 • ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

28.02.2017.

 • aгроиндустријско инжењерство

28.02.2017.

 

Студенти приступају систематском прегледу са овереном здравственом књижицом и индексом, у 07:00 сати пре подне, односно 13:30 после подне, пријавом на шалтеру у приземљу Завода.
Пожељно је понети картон о вакцинацијама. Напомињемо да студенти морају да се придржавају утврђеног термина!

Студенти који не обаве систематски преглед неће моћи оверити летњи семестар школске 2016/2017 године.

Студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати Образац ИНО 1, у супротном плаћају систематски преглед 1.500,00 динара.
Студенти старији од 26 година нису у обавези да раде систематски преглед.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Категорија: 
Serbian