57 Cукцесивна испорука жице и затезача жице за виноград