Деканат

Декан

Nedeljko_Tica

Проф. др Недељко Тица - ДЕКАН


Продекани

Cupina_branko Lazar Savin Nenad Magazin

Продекан за наставу

Продекан за науку и
међународну сарадњу

Продекан за финансије

Продекан за развој и сарадњу с привредом

Проф. др Мирјана Ђукић Стојчић Проф. др Бранко Ћупина Проф. др Лазар Савин Проф. др Ненад Магазин

Студент продекан

Младена Микан

Руководилац финансијске службе

Taња Рус-Илић

Технички секретар деканата

Јелена Радовић

Секретар факултета

Миодраг Поповић

Руководилац ИТ одељења

Милан Ковачевић


САВЕТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ:
1.     проф. др Милош Беуковић,                  
2.     проф. др Мила Граховац,                                                  
3.     проф. др Маја Манојловић                                         
4.     проф. др Атила Салваи,                                        
5.     проф. др Нада Плавша,                                        
6.     проф.др Сандра Бијелић                                       
7.     проф. др Драган Милић,                                         
8.     проф.др Мирко Симикић,             
9.     Јован Јовичић                                                                   
ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА:
10.    Золтан Шарњаи                                            
11.    проф. др Бранка Максимовић       
12.   Јелена Крунић
13.   др Гордана Радовић 
14.   Снежана Воштић
ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА:
15.   Милица Грубач                
16.   Саша Јовичић                       
17.   Милош Ћурчић 

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА:

1.    Проф. др Недељко Тица
2.    Проф. др Лазар Савин
3.    Проф. др Бранко Ћупина
4.    Проф. др Ђорђе Маленчић
5.    Проф. др Љиљана Николић
6.    Проф. др Мирјана Ђукић Стојчић
7.    Проф. др Драгана Будаков
8.    Проф. др Драган Милић
9.    Проф. др Владислав Зекић
10.  Проф. др Иван Павков
11.  Проф. др Ненад Магазин
12.  Проф. др Саша Орловић
13.  Проф. др Павел Банка
14.  Проф. др Николина Новаков

 

Serbian