Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата на шалтеру студентске службе