Obaveštenje o Javnim konsultacijama

POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE

Saglasno Ekološkom i socijalnom standardu Svetske banke: Environomental and Social Standard
on the Stakeholder Engagement and Information Disclosure – ESS10

POLJOPRIVREDNI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU
obaveštava javnost i poziva relevantne subjekte, fizička i pravna lica, uključujući i relevantna
udruženja, stručnu javnost kao i druge zainteresovane strane da se uključe u

JAVNE KONSULTACIJE

koje se odnose na Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima za projekat pod
nazivom „Unapređenje održivih rešenja razvojem proteina na bazi insekata kao novih opcija za
ishranu životinja - PRO-SUSTAIN“.
Projekat je konkurisao i prihvaćen za finansiranje od strane Fonda za nauku u okviru poziva
PRIZMA.
Uvid u predmetni dokument može se izvršiti na web stranici Fakulteta http://polj.uns.ac.rs

JAVNE KONSULTACIJE i prezentacija predmetnog plana biće održane u četvrtak, 14.12.2023.
godine, sa početkom u 9.30 h u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Trg
Dositeja Obradovića 8 (Sala P-1), 21000 Novi Sad.
Primedbe, sugestije i mišljenja relevantna za izradu ovog dokumenta mogu se podneti i putem
elektronske pošte rukovodioca projekta na prosustain@stocarstvo.edu.rs.
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) možete pogledati: https://drive.google.com/file/d/1-v3BlbT65bMdMrCxsshPL0JDyqnRDZz1/view

Категорија: 
Serbian