Одлука о додели привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак Универзитета у Новом Саду од 28. фебруара 2022. године

Документ у прилогу: 
Категорија: 
Serbian