Студенти треће године су у обавези да обаве систематски преглед