ECDL serifikat za 2021. godinu

Pozivaju se studenti koji su polagali ispit školske 2020/2021 godine a zainteresovani su za ECDL sertifikat (European Computer Driving Licence – sertifikat računarske pismenosti) da se prijave.
Sertifikat je besplatan za studente jer Fakultet plaća za sve studente troškove koji su 40 evra po sertifikatu.
Potrebno je da studenti ispunjavaju sledeće uslove:

1. da su dobili iz predmeta Informatika ili Primenjena informatika ocenu 8, 9 ili 10,
2. da su iz testa Word dobili najmanje 3 boda
3. da su iz testa Excel dobili najmanje 4 boda.

Studenti koji ispunjavaju ove uslove treba da pošalju na e-mail nastavnika sledeće podatke:

1. ime,
2. prezime,
3. broj indeksa,
4. pol
5. datum rođenja

ROK JE 19. DECEMBAR 2021. godine

Категорија: 
Serbian