Игор Јајић || Igor Jajić

Контакт: 

igor.jajic@stocarstvo.edu.rs
тел.:+381-21-458-244; +381 21 4853 494;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 976
Департман за сточарство: