Иван В. Радовић || Ivan V. Radović

Контакт: 

ivan.radovic@stocarstvo.edu.rs
Тел.: +381-21-485-3477;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1057
Департман за сточарство: