XV Конкурс – Задужбина Андрејевић – 27,новембар 2015 године