ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ И РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2023.