Društvene promene i ruralni razvoj: značaj socijalnog kapitala, participacije i društvenih mreža

Аутори: 
Тип Публикације: 
Монографија