58 Услуге произвођача II у заједничкој биљној производњи Гаково