Лазар Ђ. Савин

Контакт: 

тел.: +381-21-4853-292; Фаx.: +381-21-459-989;
savlaz@polj.uns.ac.rs

Картон научног радника: : 

АПВНТ број 1064

Департман за пољопривредну технику: