Јан Ј. Туран

Контакт: 

jturan@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-475-0468; Фаx.: +381-21-475-0468;

Картон научног радника: : 

АПВНТ број 1086

Департман за пољопривредну технику: