Иван С. Павков || Ivan S. Pavkov

Контакт: 

ivan@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-318; Фаx.: +381-21-459-989;

Картон научног радника: : 

АПВНТ број 1035

Департман за пољопривредну технику: