2 Oсигурање од професионалне оговорности проценитеља вредности непокретности