206 опрему за апарат за ултра звучно мерење дебљине леђне сланине (крауткрамер)