204 мерење топлотне проводљивости и специфичне топлоте 10 узорака наночестица