RRI principi za odgovorna naučna istraživanja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

Odgovorno istraživanje i inovacije su ključne za promenu odnosa našeg društva prema nauci.

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu deo je projekta “Co-Change” koji finansira Evropska unija a koji ima za cilj da inovativnim pristupom poveća kapacitet institucije za ostvarivanje ciljeva odgovornog istraživanja.

Akteri promena na Poljoprivrednom fakultetu okupili su se pod nazivom RRIzing lab.

O projektu se možete informisati na web stranici https://cochangeproject.eu/about

Категорија: 
Serbian