Организација извођења наставе током ванредног стања - Департман за фитомедицину и заштиту животне средине