Миодраг Радиновић || Miodrag Radinović

Департман за ветеринарску медицину: 
РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Контакт: 

radinovic@polj.uns.ac.rs
Тел.:+381 021 458 566; Фаx: +381 021 459 978;

Картон научног радника::