ОБАВЕШТЕЊЕ,ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ