Михајло Ердељан || Mihajlo Erdeljan

Контакт: 

erdeljanm@polj.uns.ac.rs
Тел.:+381 21 485 3464;

Департман за ветеринарску медицину: 
Картон научног радника::