Марија Ј. Пајић || Marija J. Pajić

Контакт: 

marija_vet@polj.uns.ac.rs
Тел.:+381 021 485 3366; Фаx: +381 021 459 978;

Департман за ветеринарску медицину: 
Картон научног радника::