ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

*The course is taught in Serbian, but individual tutorials and materials are offered to incoming students in English 

 

Студијски програм Ветеринарска медицина , Наставни план, 2014.

Година студија Назив предмета П В ЕСПБ

I. ГОДИНА

I

II

60

1

Биологија

2+2

 

4

2

Биофизика

2+2

 

3

3

Хемија

2+3

 

4

4

Анатомија I

4+4

 

8

5

Ветеринарска етика

1+1

 

2

6

Предмет изборног блока I

2+1

 

3

7

Предмет изборног блока II

3+2

 

3.5

Укупно:

 

15+15

 

27.5

8

Биохемија

 

3+2

7

9

Анатомија ИИ

 

4+6

9

10

Статистика

 

1+1

3

11

Крмно и отровно биље

 

1+1

2

12

Хистологија са ембриологијом 1

 

2+2

5

13

Предмет изборног блока III

 

2+1

3

14

Предмет изборног блока IV

 

2+2

3.5

Укупно:

   

15+15

32.5

II. ГОДИНА

III

IV

60

15

Ветеринарска физиологија I

3+3

 

6

16

Хистологија са ембриологијом II

3+3

 

6

17

Микробиологија

4+3

 

6.5

18

Ветеринарска генетика

2+1

 

4

19

Топографска анатомија

1+1

 

2.5

20

Предмет изборног блока V

2+2

 

3

21

Предмет изборног блока VI

1+1

 

2

Укупно:

 

16+14

 

30

22

Ветеринарска физиологија II

 

3+3

7

23

Имунологија

 

2+2

4

24

Паразитологија

 

2+4

4

25

Сточарство

 

2+2

4

26

Етологија

 

1+1

2.5

27

Зоохигијена

 

2+2

3

28

Предмет изборног блока ВИИ

 

1+1

2

29

Предмет изборног блока ВИИИ

 

2+2

3.5

Укупно:

   

15+17

30

III. ГОДИНА

V

VI

60

30

Општа патолошка физиологија

2+3

 

4

31

Општа патолошка морфологија

3+3

 

6

32

Фармакологија са токсикологијом И

3+2

 

6

33

Исхрана

3+3

 

6

34

Предмет изборног блока ИX

2+2

 

3.5

35

Предмет изборног блока X

2+2

 

3.5

Укупно:

 

15+15

 

29

36

Специјална патолошка морфологија

 

4+4

7

37

Фармакологија са токсикологијом ИИ

3+2

6

38

Специјална патолошка физиологија

 

2+2

6

39

Општа клиничка дијагностика

 

3+4

6

40

Паразитске болести

 

2+2

4

41

Предмет изборног блока XИ

 

1+1

2

Укупно:

   

15+15

31

IV. ГОДИНА

VII

VIII

60

42

Радиолошка и ултразвучна дијагностика

2+1

 

3

43

Болести копитара I

2+1

 

4

44

Болести паса и мачака I

2+2

 

4

45

Болести преживара I

3+3

 

5

46

Репродукција домаћих животиња

3+2

 

6

47

Ветеринарска епидемиологија

3+2

 

4

48

Предмет изборног блока XII

2+2

 

5

Укупно:

 

17+13

 

31

49

Болести копитара II

 

1+2

3

50

Болести паса и мачака II

 

2+2

4

51

Болести преживара II

 

2+2

4

52

Болести свиња

 

3+3

5

53

Породиљство и патологија репродукције домаћих животиња

 

3+3

5

54

Општа хирургија са анестезиологијом

 

2+2

4

55

Предмет изборног блока XIII

 

1+2

4

Укупно:

   

13+16

29

V. ГОДИНА

ИX

X

60

56

Болести риба и акватичних организама

2+2

 

3

57

Болести дивљих животиња

1+1

 

2

58

Болести живине

3+2

 

3

59

Специјална хирургија са ортопедијом и офталмологијом I

2+3

 

4

60

Хигијена меса I

3+2

 

6

61

Инфективне болести I

3+2

 

5

62

Предмет изборног блока XIV

2+2

 

5

Укупно:

 

16+14

 

28

63

Специјална хирургија са ортопедијом и офталмологијом ИИ

 

1+2

3

64

Хигијена меса II

 

2+3

5

65

Инфективне болести II

 

3+2

6

66

Хигијена млека

 

2+2

5

67

Радиобиологија и радијациона хигијена

 

2+1

2

68

Болести пчела

 

1+1

2

69

Предмет изборног блока XV

 

2+2

5

70

Предмет изборног блока XVI

 

1+1

3

Укупно:

   

14+14

31

VI. ГОДИНА

 

60

71

Законски прописи

1+1

 

3

72

Судска ветеринарска медицина

3+3

 

6

73

Економика и менаџмент у ветеринарској медицини

1+1

 

2

74

Ветеринарска легислатива и званичне контроле у безбедности хране

1+1

 

2

 

Изборни модул 1: Безбедност хране

     

1

Анализа ризика у безбедности хране

2+1

 

3

2

Алиментарна обољења људи

1+1

 

2

3

Технологија меса и производи од меса

2+1

 

3

4

Технологија млека и производи од млека

1+1

 

2

5

Изборни предмет 1

1+1

 

2

6

Изборни предмет 2

1+1

 

2

 

Изборни модул 2:Клиничка патологија и терапија фармских животиња и коња

7

Спортска медицина коња

1+1

 

2

8

Здравствени статус крава у раној лактацији

1+1

 

2

9

Анестезиологија и оперативне технике код фармских животиња и коња

1+1

 

2

10

Клиничка хематологија и биохемија фармских животиња и коња

1+1

 

2

11

Лабораторијска дијагностика инфективних обољења фармских животиња и коња

1+1

 

2

12

Изборни предмет 1

     

13

Изборни предмет 2

     
 

Изборни модул 3: Клиничка патологија и терапија кућних љубимаца

 

14

Интерна медицина кућних љубимаца са аспекта симптома пацијента

2+2

 

4

15

Клиничка хематологија и биохемија кућних љубимаца

1+1

 

2

16

Лабораторијска дијагностика инфективних обољења кућних љубимаца

1+1

 

2

17

Репродукција паса и мачака

1+1

 

2

18

Изборни предмет 1

1+1

 

2

19

Изборни предмет 2

1+1

 

2

20

Стручна пракса

   

10

21

Студијски истраживачки рад

   

5

Укупно:

 

13+15

 

60

21

Дипломски рад

   

18

       

360

Изборни предмети

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

ЕСПБ

Предмети изборног блока 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Латински језик

2+1

                   

3

2

Историја ветеринарске медицине

2+1

                   

3

Предмети изборног блока 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Енглески језик

 

2+2

                 

3.5

4

Принципи ћелијске биологије

 

2+2

                 

3.5

Предмети изборног блока 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Екологија и примењена зоологија у ветеринарској медицини

 

2+1

                 

3

6

Социологија

 

2+1

                 

3

Предмети изборног блока 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Информатика

 

2+2

                 

3.5

8

Примењена информатика

 

2+2

                 

3.5

Предмети изборног блока 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Основи лабораторијске технике у морфологији

   

2+2

               

3

10

Узгој и брига о лабораторијским животињама

   

2+2

               

3

Предмети изборног блока 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Гајење и нега спортских коња

   

1+1

               

2

12

Гајење и нега пчела

   

1+1

               

2

Предмети изборног блока 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Гајење и нега оваца и коза

     

1+1

             

2

14

Гајење и нега фармских животиња

   

1+1

             

2

Предмети изборног блока 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Квалитет хране за животиње

     

2+2

             

3.5

16

Кинологија

     

2+2

             

3.5

Предмети изборног блока 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Лабораторијске технике у патолошкој физиологији

       

2+2

           

3.5

18

Заштита животне средине…

       

2+2

           

3.5

Предмети изборног блока 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Нутритивна патологија

       

2+2

           

3.5

20

Интезивна производња у аквакултури

     

2+2

           

3.5

Предмети изборног блока 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Физиологија животиња у ЗОО вртовима

     

1+1

         

2

22

Лабораторијске технике у паразитологији

     

1+1

         

2

Предмети изборног блока 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Клиничка патолошка физиологија и лабораторијска дијагностика

           

2+2

       

5

24

Имунолошке технике у лабораторијској дијагностици

           

2+2

       

5

Предмети изборног блока 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Имунопрофилакса

             

1+2

     

4

26

Аналгезија и и интензивна нега хируршких пацијената

             

1+2

     

4

Предмети изборног блока 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Болести подмлатка преживара

               

2+2

   

5

28

Репродукција дивљих животиња

               

2+2

   

5

Предмети изборног блока 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Вектори и зоонозе

                 

2+2

 

5

30

Тропске болести животиња

                 

2+2

 

5

Предмети изборног блока 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Поремећаји функције млечне жлезде

               

1+1

 

5

32

Поремећаји понашања паса и мачака

               

1+1

 

5

Предмети изборног блока 17. и 18. из модула „Безбедност хране“

 

 

 

 

 

 

(бирају се два предмета)

 

 

 

 

 

 

33

Методе испитивања хране анималног порекла

             

1+1

2

34

Осигурање квалитета у фармској производњи

             

1+1

2

35

Квалитет намирница анималног порекла

               

1+1

2

36

Лонгитудинално и интегрисано осигурање безбедности меса

     

1+1

2

 

Предмети изборног блока 17. и 18. из модула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Клиничка патологија и терапија фармских животиња и коња" ,

 

 

 

 

(бирају се два предмета)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Хромост код говеда и коња

                   

1+1

2

38

Биотехнологија у репродукцији фармских животиња и коња

       

1+1

2

39

Клиничка дијететика фармских животиња и коња

           

1+1

2

40

Основи клиничке фармакологије и токсикологије фармских животиња и коња

                   

1+1

2

Предмети изборног блока 17. и 18. из модула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Клиничка патологија и терапија кућних љубимаца“,

 

 

 

 

 

 

(бирају се два предмета)

 

 

 

 

 

 

41

Анестезиологија и оперативне технике кућних љубимаца

       

1+1

2

42

Клиничка дијететика кућних љубимаца

               

1+1

2

43

Клиничка дијететика кућних љубимаца

               

1+1

2

44

Основи клиничке фармакологије и токсикологије кућних љубимаца

                   

1+1

2

Предмети изборног блока 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Болести подмлатка преживара

               

2+2

   

5

28

Репродукција дивљих животиња

               

2+2

   

5

Предмети изборног блока 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Вектори и зоонозе

                 

2+2

 

5

30

Тропске болести животиња

                 

2+2

 

5

Предмети изборног блока 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Поремећаји функције млечне жлезде

               

1+1

 

5

32

Поремећаји понашања паса и мачака

               

1+1

 

5

Предмети изборног блока 17. и 18. из модула „Безбедност хране“

 

 

 

 

 

 

(бирају се два предмета)

 

 

 

 

 

 

33

Методе испитивања хране анималног порекла

             

1+1

2

34

Осигурање квалитета у фармској производњи

             

1+1

2

35

Квалитет намирница анималног порекла

               

1+1

2

36

Лонгитудинално и интегрисано осигурање безбедности меса

     

1+1

2

 

Предмети изборног блока 17. и 18. из модула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Клиничка патологија и терапија фармских животиња и коња" ,

 

 

 

 

(бирају се два предмета)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Хромост код говеда и коња

                   

1+1

2

38

Биотехнологија у репродукцији фармских животиња и коња

       

1+1

2

39

Клиничка дијететика фармских животиња и коња

           

1+1

2

40

Основи клиничке фармакологије и токсикологије фармских животиња и коња

                   

1+1

2

Предмети изборног блока 17. и 18. из модула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Клиничка патологија и терапија кућних љубимаца“,

 

 

 

 

 

 

(бирају се два предмета)

 

 

 

 

 

 

41

Анестезиологија и оперативне технике кућних љубимаца

       

1+1

2

42

Клиничка дијететика кућних љубимаца

               

1+1

2

43

Клиничка дијететика кућних љубимаца

               

1+1

2

44

Основи клиничке фармакологије и токсикологије кућних љубимаца

                   

1+1

2

Serbian