ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

Студијски програм Пејзажна архитектура , Наставни план, 2008.

Ред. број

Назив предмета

Семестар

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

1. 
2. 
3. 
4.

Пејзажноархитектонско пројектовање -студио пољопривреде
Просторно планирање 
Реконструкција и ревитализација простора насеља 
Стручна пракса

I

О
О
О
ИБ

8
3
3
-

3
2
2
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

10
6
6
3

Укупно за семестар

-

-

12

8

6

-

-

25

5. 
6.
7.
8.

Изборни предмет 1 
Изборни предмет 2
Теоријске и експерименталне основе дипломског рада 
Израда и одбрана дипломског рада

II

И
И
О
ИБ

3
3
-
-

2
2
-
-

-
-
10
-

-
-
-

-
-
-
-

6
6
8
15

Укупно за семестар

-

-

6

4

10

-

-

35

Укупно за годину (активних часова наставе)

-

-

210

150

300

-

200

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни предмети

Семестар

Изборни предмет

Назив изборних предмета

I

Изборни предмет 1

  1. Предеона екологија
  2. Просторна визуелизација сложених форми и технике презентације
  3. Алтернативна дендрофлора пејзажа

Изборни предмет 2

  1. Пејзажне и грађевинске технике
  2. Грађевински материјали

 

Serbian