Supergirls of Science

Студенткиња докторских студија Пољопривредног факултета Марта Лоц, у тиму под називом "Supergirls of Science" са студенткињама докторских студија Технолошког факултета у Новом Саду, Иваном Пајчин, Вањом Влајков и Јеленом Танасић, је освојила прво место и новчану награду од 70.000 динара у финалу Такмичења за најбољу студентску идеју 2019. године. Финале је одржано 9. маја 2019. године на Универзитету у Новом Саду, где је учествовало 9 тимова изабраних на основу бодова стечених у претходним фазама евалуације идеја, од укупно 29 пријављених тимова. Идеја младих докторанткиња је производња микробиолошког ђубрива унапређене формулације на бази хидроколоида, под називом БиоХyдроФертилизер.
Ментор Марте Лоц је доц. др Мила Граховац (Пољопривредни факултет), а ментор Иване Пајчин, Вање Влајков и Јелене Танасић проф. др Јована Граховац (Технолошки факултет).

Такмичење за најбољу студентску идеју 2019. године. организовано је у оквиру Ерасмус+ пројекта ИФ4ТМ (Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia), чији је циљ да допринесе развоју треће мисије високошколских институција у Републици Србији. Циљ такмичења је да се међу студентима подстакне стварање и развој предузетничке културе, као и да им се пружи подршка у оснивању сопствених spin-off или start-up компанија.

Марта Лоц, мастер инжењер и истраживач-приправник на Департману за фитомедицину и заштиту животне средине Пољопривредног факултета у Новом Саду бави се истраживањима у области фитопатологије, превасходно са циљем идентификације и биолошког сузбијања фитопатогених микроорганизама. Ивана Пајчин, мастер инжењер и истраживач-сарадник, и Вања Влајков, мастер инжењер и истраживач-приправник на Катедри за биотехнологију и фармацеутско инжењерство, у оквиру истраживачких пројеката из области биотехнологије баве се производњом микробиолошких препарата за примену у фитомедицини и исхрани биљака. Јелена Танасић, мастер инжењер и истраживач-приправник на Катедри за инжењерство материјала, у оквиру својих истраживачких активности бави се синтезом и карактеризацијом биополимера за примену у пољопривреди и медицини.
 

Категорија: 
Serbian