24 Изградња и монтажа мрежаника са системом вентилације, осветљен, наводњавања и фертиригације