ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Студијски програм Ветеринарска медицина, Наставни план, 2014.

 

Шифра

Назив предмета

Семе- стар

Статус пред-мета

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

СИР

  ПРВА ГОДИНА

1.

3ДВМ1О01

Методе научног рада

1

О

2

1

4

2.

 

Изборни блок 1 – предмет 1

1

ИБ

3

3

6

3.

 

Изборни блок 1 – предмет 2

1

ИБ

3

3

6

4.

3ДВМ1О02

Истраживачки рад са ментором

1

О

0

5

14

5.

3ДВМ2О03

Биостатистика

2

О

2

1

4

6.

 

Изборни блок 2 – предмет 1

2

ИБ

3

3

6

7.

 

Изборни блок 2 – предмет 2

2

ИБ

3

3

6

8.

3ДВМ2О04

Истраживачки рад са ментором

2

О

0

5

14

  Укупно часова активне наставе на години студија =                                                 16        24            60

           ДРУГА  ГОДИНА

9.

 

Изборни блок 3 – предмет 1

3

ИБ

4

4

8

10.

 

Изборни блок 3 – предмет 2

3

ИБ

4

4

8

11.

3ДВМ3О05

Истраживачки рад са ментором

3

О

0

5

14

12.

 

Изборни блок 4 – предмет 1

4

ИБ

4

4

8

13.

 

Изборни блок 4 – предмет 2

4

ИБ

4

4

8

14.

3ДВМ4О06

Истраживачки рад са ментором

4

О

0

5

14

  Укупно часова активне наставе на години студија =                                                 16         26                60

           ТРЕЋА  ГОДИНА

15.

3ДВМ5О07

Истраживачки рад са ментором

5

О

0

10

10

16.

3ДВМ5О08

Истраживачки рад за израду докторске дисертације

5

О

0

10

10

17.

3ДВМ6О09

Истраживачки рад за израду докторске дисертације

6

О

0

20

20

18.

3ДВМ6З10

Израда докторске дисертације

20

   Укупно часова активне наставе на години студија =                                             0            40           60
  Укупно часова активне наставе =                                                    32           90          180   

Изборни предмети

Р.б

Шифра

Назив предмета

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

Наставник/наставници на предмету

предмета

Предавања

Студијски истраживачки рад

1

3ДВМ1И11

Морфофункционалне карактеристике одабраних ткива и органа

ИБ 1

3

3

6

Ушћебрка М. Гордана Стојановић З. Слободан
Каначки С. Зденко

2

3ДВМ1И12

Добробит животиња

ИБ 1

3

3

6

Антић Б. Драган
Бобош Ф. Станко
Каначки С. Зденко

3

3ДВМ1И13

Повезаност нервног, ендокриног и имунолошког система у физиолошким и патофизиолошким условима

ИБ 1

3

3

6

Белић М. Бранислава

3ДВМ1И14

Цитопатологија вирусне инфекције

ИБ 1

3

3

6

Лалошевић М. Душан

4

3ДВМ1И15

Имунологија паразитских инфекција

ИБ 1

3

3

6

Лалошевић Г. Весна

3ДВМ1И16

Обдукциона техника и узорковање

ИБ 1

3

3

6

Давидов Н. Ивана

3ДВМ1И17

Принципи епидемиологије

ИБ 1

3

3

6

Поткоњак С. Александар Лако Л. Бранислав

5

3ДВМ1И18

Анестезиологија

ИБ 1

3

3

6

Тохољ Д. Бојан
Стеванчевић Р. Миленко

6

3ДВМ1И19

Инфекције у хирургији

ИБ 1

3

3

6

Стеванчевић Р. Миленко Тохољ Д. Бојан
Поткоњак С. Александар

7

3ДВМ2И20

Цитолошки аспекти регулације одабраних ћелија и ткива

ИБ 2

3

3

6

Милошевић М. Верица

8

3ДВМ2И21

Принципи физиолошких регулација

ИБ 2

3

3

6

Крнић С. Јосип
Каначки С. Зденко

9

3ДВМ2И22

Стрес и дистрес – физиологија и патофизиологија адаптације на стресне стимулусе

ИБ 2

3

3

6

Белић М. Бранислава

10

3ДВМ2И23

Патолошка морфологија инфективних и паразитских болести

ИБ 2

3

3

6

Лалошевић М. Душан

11

3ДВМ2И24

Патохистолошка дијагностика

ИБ 2

3

3

6

Давидов Н. Ивана

12

3ДВМ2И25

Имунитет и инфекција

ИБ 2

3

3

6

Поткоњак С. Александар Лако Л. Бранислав

13

3ДВМ2И26

Вакцинологија

ИБ 2

3

3

6

Лазић М. Сава
Петровић Р. Тамаш
Савић С. Сара

14

3ДВМ2И27

Ефикасност и безбедност лекова у клиничкој ветеринарској пракси

ИБ 2

3

3

6

Стојановић М. Драгица

15

3ДВМ2И28

Дијагностичке методе у репродукцији животиња

ИБ 2

3

3

6

Станчић Б. Иван

16

3ДВМ2И29

Клиничке методе дијагностике дисбиоза преџелудаца преживара

ИБ 2

3

3

6

Бобош Ф. Станко
Радиновић Ж. Миодраг

17

3ДВМ2И30

Зоонозе карнивора

ИБ 2

3

3

6

Лалошевић Г. Весна

18

3ДВМ2И31

Екологија и патологија дивљачи

ИБ 2

3

3

6

Орлић Б. Душан

19

3ДВМ2И32

Радијационо-хигијенска контрола и заштита циклуса анималне производње

ИБ 2

3

3

6

Ћирковић А. Мирослав

20

3ДВМ2И33

Технологија производње хране анималног порекла и методе конзервисања хране

ИБ 2

3

3

6

Антић Б. Драган
Бунчић В. Сава
Бобош Ф. Станко

21

3ДВМ2И34

Алиментарне болести и микробиологија хране

ИБ 2

3

3

6

Антић Б. Драган
Лалошевић Г. Весна
Благојевић Ј. Бојан

22

3ДВМ3И35

Морфодинамика развоја стем ћелија, својства и значај за ветеринарску медицину

ИБ 3

4

4

8

Ушћебрка М. Гордана Стојановић З. Слободан

23

3ДВМ3И36

Примењена физиологија у ветеринарској медицини

ИБ 3

4

4

8

Крнић С. Јосип
Каначки С. Зденко

24

3ДВМ3И37

Лабораторијска дијагностика интерних болести животиња

ИБ 3

4

4

8

Белић М. Бранислава

25

3ДВМ3И38

Клиничка ветеринарска фармакологија

ИБ 3

4

4

8

Стојановић М. Драгица

26

3ДВМ3И39

Имунолошке методе дијагностике

ИБ 3

4

4

8

Лазић М. Сава
Петровић Р. Тамаш
Савић С. Сара

27

3ДВМ3И40

Методи микробиолошке дијагностике бактерија, рикеција и хламидија

ИБ 3

4

4

8

Миланов С. Дубравка
Сувајџић Ђ. Љиљана
Поткоњак С. Александар

28

3ДВМ3И41

Ветеринарска електрокардиографија у клиничким и биомедицинским истраживањима

ИБ 3

4

4

8

Спасојевић-Косић Б. Љубица

29

3ДВМ3И42

Поремећаји метаболизма преживара

ИБ 3

4

4

8

Бобош Ф. Станко
Радиновић Ж. Миодраг

30

3ДВМ3И43

Дијагностика и сузбијање маститиса преживара

ИБ 3

4

4

8

Бобош Ф. Станко

31

3ДВМ3И44

Клиничка дијагностика болести свиња

ИБ 3

4

4

8

Савић М. Божидар

32

3ДВМ3И45

Болести живине у интензивном гајењу

ИБ 3

4

4

8

Орлић Б. Душан

33

3ДВМ3И46

Паразитске болести риба

ИБ 3

4

4

8

Ћирковић А. Мирослав

34

3ДВМ3И47

Специјална хирургија паса и мачака

ИБ 3

4

4

8

Тохољ Д. Бојан
Стеванчевић Р. Миленко

35

3ДВМ3И48

Специјална хирургија фармских животиња и коња

ИБ 3

4

4

8

Стеванчевић Р. Миленко Тохољ Д. Бојан

36

3ДВМ3И49

Методе испитивања хране анималног порекла

ИБ 3

4

4

8

Петровић П. Јелена
Лалошевић Г. Весна
Благојевић Ј. Бојан

37

3ДВМ3И50

Хемијски хазарди у храни и антимикробна резистенција

ИБ 3

4

4

8

Бунчић В. Сава
Петровић П. Јелена
Антић Б. Драган

38

3ДВМ3И51

Молекуларне методе за детекцију и карактеризацију узрочника алиментарних обољења

ИБ 3

4

4

8

Петровић Р. Тамаш
Антић Б. Драган
Поткоњак С. Александар

39

3ДВМ3И52

Осигурање квалитета у производњи хране

ИБ 3

4

4

8

Ушћебрка М. Гордана
Жикић Р. Драган
Стојановић З. Слободан

40

3ДВМ4И53

Морфологија ембрионалног и постнаталног развоја ткива и одабраних органа

ИБ 4

4

4

8

Ушћебрка М. Гордана Стојановић З. Слободан

41

3ДВМ4И54

Специјалне методе истраживања у морфологији

ИБ 4

4

4

8

Милошевић М. Верица

42

3ДВМ4И55

Клиничка ветеринарска токсикологија

ИБ 4

4

4

8

Стојановић М. Драгица

43

3ДВМ4И56

Вирусологија

ИБ 4

4

4

8

Лазић М. Сава
Петровић Р. Тамаш

44

3ДВМ4И57

Клиничка патологија и терапија паса

ИБ 4

4

4

8

Спасојевић-Косић Б. Љубица

45

3ДВМ4И58

Клиничка патологија и терапија мачака

ИБ 4

4

4

8

Спасојевић-Косић Б. Љубица

46

3ДВМ4И59

Клиничка патологија и терапија коња

ИБ 4

4

4

8

Ћутук Р. Рамиз

47

3ДВМ4И60

Респираторни синдром говеда, етиологија, терапија и превентива

ИБ 4

4

4

8

Бобош Ф. Станко
Радиновић Ж. Миодраг

48

3ДВМ4И61

Болести прасади у интензивном гајењу свиња

ИБ 4

4

4

8

Савић М. Божидар

49

3ДВМ4И62

Узгојне болести риба

ИБ 4

4

4

8

Ћирковић А. Мирослав

50

3ДВМ4И63

Биотехнолошке методе у репродукцији домаћих животиња

ИБ 4

4

4

8

Станчић Б. Иван Станчић Л. Благоје

51

3ДВМ4И64

Хируршке технике у акушерству

ИБ 4

4

4

8

Тохољ Д. Бојан
Станчић Б. Иван
Стеванчевић Р. Миленко

52

3ДВМ4И65

Обољења екстремитета домаћих животиња

ИБ 4

4

4

8

Тохољ Д. Бојан
Стеванчевић Р. Миленко

53

3ДВМ4И66

Оцена ризика у безбедности хране

ИБ 4

4

4

8

Благојевић Ј. Бојан
Антић Б. Драган
Бунчић В. Сава

54

3ДВМ4И67

Управљање ризиком у безбедности хране

ИБ 4

4

4

8

Благојевић Ј. Бојан
Антић Б. Драган
Бунчић В. Сава
Serbian
Студијски програми: