134 издрада канцелеријског намештаја, просторија број 14