АГРОНОМИЈА

Студијски програм Агрономија , Наставни план, 2014.

 

 

Рб

 

Шифра

 

Назив предмета

 

Семестар

 

Статус предмета

Часови активне наставе

 

ЕСПБ

Предавања

Студ. истр. рад

ПРВА ГОДИНА
 1.  
3ДА1О001 Методе научноистраживачког рада

1

Обавез.

3

1

5

 1.  
3ДА1О002 Биометрика

1

Обавез.

4

5

10

 1.  
  Изборни предмет 1

1

Избор.

4

6

10

 1.  
  Изборни предмет 2

2

Избор.

4

6

10

 1.  
  Изборни предмет 3

2

Избор.

4

6

10

 1.  
3ДА2И003 Докторска дисертација 1

2

 

0

0

15

Укупно часова активне наставе на  години студија

16

24

60

ДРУГА  ГОДИНА
 1.  
  Изборни предмет 4

3

Изборн.

4

6

10

 1.  
  Изборни предмет 5

3

Изборн.

4

6

10

 1.  
3ДА3И004 Докторска дисертација 2

3

 

0

0

15

 1.  
3ДА3И005 Израда и објављивање првог научног рада

3

 

0

0

5

 1.  
  Изборни предмет 6

4

Изборн.

4

6

10

 1.  
3ДА4И006 Студијско истраживачки рад 1

4

 

0

10

5

 1.  
3ДА4И007 Израда и објављивање другог научног рада

4

 

0

0

5

 

Укупно часова активне наставе на  години студија

12

28

60

ТРЕЋА ГОДИНА
 1.  
3ДА5И008 Студијско истраживачки рад 2

5

 

0

20

5

 1.  
3ДА5И009 Докторска дисертација 3

5

 

0

0

20

 1.  
3ДА5И010 Израда и објављивање трећег научног рада

5

 

0

0

5

 1.  
3ДА6И011 Студијско истраживачки рад 2

6

 

0

20

10

 1.  
3ДА6И012  Одбрана докторске дисертације

6

 

0

0

20

Укупно часова активне наставе на  години студија

0

40

60

Укупно часова активне наставе/бодова

28

92

180

120

 

Изборни предмети

Шифра

Назив

ЕСПБ

П

В

Наставник
3ДА1О001

Методе научноистраживачког рада

5

3

0

Петрић В. Душан
3ДА1О002

Биометрика

10

4

0

Бошковић Т. Олгица
3ДАИ1013

Биљне дроге и фитопрепарати

10

4

0

Поповић Т. Милан
          Маленчић Р. Ђорђе
3ДАИ1014

Третмани плодова воћа после бербе

10

4

0

Магазин П. Ненад
3ДАИ1015

Хемијске методе анализе остатака пестицида

10

4

0

Лазић Д. Сања
3ДАИ1016

Дијагностика фитопатогених псеудогљива и гљива

10

4

0

Стојшин Б. Вера
3ДАИ1017

Растење и развиће воћака

10

4

0

Церовић Б. Слободан
          Голошин Р. Бранислава
          Бијелић М. Сандра
3ДАИ1018

Популациона и квантитативна генетика

10

4

0

Димитријевић Д. Миодраг
          Петровић Р. Софија
3ДАИ1019

Хемијске методе анализе земљишта и ђубрива

10

4

0

Богдановић М. Даринка
          Манојловић С. Маја
3ДАИ1020

Физичка и хенмијска својства земљишта

10

4

0

Белић Ђ. Миливој
          Нешић М. Љиљана
3ДАИ1021

Методе експлоатације технике биљне производње

10

4

0

Туран Ј. Јан
3ДАИ1022

Оптимизација састава машинског парка у пољопривреди

10

4

0

Савин Ђ. Лазар
3ДАИ1023

Системи зелених површина

10

4

0

Орловић С. Саша
3ДАИ1024

Обрада земљишта активно погоњеним радним алатима

10

4

0

Поњичан О. Ондреј
3ДАИ1025

Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност

10

4

0

Јанић В. Тодор
3ДАИ1026

Одабрана поглавља реолошких и физичких особина биоматеријала

10

4

0

Бабић М. Мирко
3ДАИ1027

Екохидрологија

10

4

0

Рајић Ш. Милица
          Јосимов-Дунђерски В. Јасмина
3ДАИ1028

Вибрације у пољопривреди

10

4

0

Радомировић М. Драги
3ДАИ1029

Управљање водама

10

4

0

Срђевић М. Бојан
3ДАИ1030

Биолошки активне компоненте биљне хране

10

4

0

Штајнер И. Дубравка
          Поповић М. Борис
3ДАИ1031

Антиоксиданти у биљкама и оксидативни стрес

10

4

0

Штајнер И. Дубравка
          Поповић М. Борис
3ДАИ1032

Инструментална анализа

10

4

0

Штајнер И. Дубравка
          Поповић М. Борис
3ДАИ1033

Биодиверзитет микроорганизама

10

4

0

Ђурић С. Симонида
3ДАИ1034

Исхрана биљака

10

4

0

Максимовић В. Ивана
3ДАИ1035

Микотоксини

10

4

0

Јајић М. Игор
3ДАИ1036

Морфологија и физиологија животиња

10

4

0

Божић К. Александар
          Жикић Р. Драган
3ДАИ1037

Понашање и добробит животиња

10

4

0

Ђукић-Стојчић Б. Мирјана
3ДАИ1038

Хидраулика

       
3ДАИ1039

Информационе технологије у предеоној екологији

10 4 0 Милена Лакићевић
3ДАИ2039

Специјална фитофармација 1

10

4

0

Лазић Д. Сања
          Инђић В. Душанка
3ДАИ2040

Дијагностика фитопатогених вируса

10

4

0

Баги Ф. Ференц
3ДАИ2041

Еколошка биохемија

10

4

0

Поповић Т. Милан
          Маленчић Р. Ђорђе
3ДАИ2042

Специјана  хербологија 1

10

4

0

Константиновић И. Бранко
3ДАИ2043

Специјана ентомологија 1

10

4

0

Алмаши С. Радмила
3ДАИ2044

Архитектура декоративних биљака

10

4

0

Младеновић М. Емина
3ДАИ2045

Специјална зоологија

10

4

0

Рајковић В. Драгана
3ДАИ2046

Мониторинг инсеката

10

4

0

Игњатовић-Ћупина М. Александра
3ДАИ2047

Ђубрење у интензивној биљној производњи

10

4

0

Богдановић М. Даринка
          Манојловић С. Маја
3ДАИ2048

Методе и машине за примену пестицида у фитомедицини

10

4

0

Баги Ф. Ференц
          Бугарин М. Рајко
3ДАИ2049

Пречишћавање ваздуха и воде у сточарству

10

4

0

Зорановић С. Миодраг
3ДАИ2050

Примена географско информационих система у водопривреди

10

4

0

Бенка П. Павел
          Салваи А. Атила
3ДАИ2051

Хијерархијски процеси одлучивања

10

4

0

Срђевић М. Бојан
3ДАИ2052

Микробиологија ризосфере

10

4

0

Јарак Н. Мирјана
          Ђурић С. Симонида
3ДАИ2053

Принципи оплемењивања биљака

10

4

0

Боћански Ј. Јан
3ДАИ2054

Молекуларна физиологија биљака

10

4

0

Максимовић В. Ивана
3ДАИ2055

Специјална исхрана оваца и коза

10

4

0

Крајиновић М. Милан
3ДАИ2056

Савремене биотехнологије контроле репродукције домаћих животиња

10

4

0

Станчић Л. Благоје
3ДАИ2057

Проучавање савремених метода за прераду аквапродуката

10

4

0

Плавша П. Нада
3ДАИ2058

Једногодишње крмне легуминозе и траве

10

4

0

Ерић Ј. Перо
          Ћупина Т. Бранко
          Карагић М. Ђура
3ДАИ2059

Специјана фитофармација 2

10

4

0

Константиновић И. Бранко
          Згомба Ф. Марија
3ДАИ2060

Отпорност биљака према болестима

10

4

0

Маширевић Н. Стеван
3ДАИ2061

Специјана хербологија 2

10

4

0

Константиновић И. Бранко
          Меселџија У. Маја
3ДАИ2062

Специјана ентомологија 2

10

4

0

Штрбац Б. Перо
3ДАИ2063

Технике идентификације инсеката

10

4

0

Игњатовић-Ћупина М. Александра
3ДАИ2064

Технологија узгоја воћака

10

4

0

Церовић Б. Слободан
          Голошин Р. Бранислава
          Бијелић М. Сандра
3ДАИ2065

Специјална паразитологија

10

4

0

Јуришић Д. Александар
3ДАИ2066

Биолошке методе анализе остатака пестицида

10

4

0

Инђић В. Душанка
3ДАИ2067

Молекуларна генетика 2

10

4

0

Димитријевић Д. Миодраг
          Петровић Р. Софија
3ДАИ2068

Савремени приступ у класификацији земљишта

10

4

0

Белић Ђ. Миливој
          Нешић М. Љиљана
3ДАИ2069

Биотехнички системи повртарских производа

10

4

0

Бајкин М. Анђелко
3ДАИ2070

Напредне технологије сушења биоматеријала

10

4

0

Бабић Р. Љиљана
3ДАИ2071

Оптимизација ремонтних капацитета у пољопривреди

10

4

0

Фурман Ф. Тимофеј
          Томић Д. Милан
3ДАИ2072

Ампелографија

10

4

0

Кораћ С. Нада
          Иванишевић М. Драгослав
3ДАИ2073

Детерминистичка и стохастичка хидрологија

10

4

0

Рајић Ш. Милица
          Јосимов-Дунђерски В. Јасмина
3ДАИ2074

Вишекритеријумски и елективни методи за индивидуално и групно одлучивање

10

4

0

Срђевић М. Бојан
3ДАИ2075

Екофизиологија биљака

10

4

0

Максимовић В. Ивана
3ДАИ2076

Биохемија земљишта

10

4

0

Првуловић М. Дејан
          Поповић Т. Милан
3ДАИ2077

Адитиви у исхрани животиња

10

4

0

Станаћев С. Видица
3ДАИ2078

Леинеарне методе у оплемењивању животиња

10

4

0

Видовић С. Витомир
3ДАИ2079

Крмне окопавине

10

4

0

Ерић Ј. Перо
          Ћупина Т. Бранко
3ДАИ2080

Исхрана живине

10

4

0

Лукић Д. Милош
3ДАИ3081

Инегралне методе сузбијања штетних организам

10

4

0

Инђић В. Душанка
          Маширевић Н. Стеван
          Штрбац Б. Перо
3ДАИ3082

Детекција и идентификација фитопатогених бактерија

10

4

0

Балаж С. Јелица
3ДАИ3083

Интегрална и биолошка производња воћа

10

4

0

Кесеровић Ж. Зоран
3ДАИ3084

Запостављене векторске врсте и патогени

10

4

0

Петрић В. Душан
3ДАИ3085

Биљни генетички ресурси у пољопривреди

10

4

0

Димитријевић Д. Миодраг
          Петровић Р. Софија
3ДАИ3086

Циклуси микроелемената у животној средини

10

4

0

Богдановић М. Даринка
          Манојловић С. Маја
3ДАИ3087

Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

10

4

0

Белић Ђ. Миливој
          Нешић М. Љиљана
3ДАИ3088

Биодизел – производња и коришћење

10

4

0

Фурман Ф. Тимофеј
          Томић Д. Милан
3ДАИ3089

Техника савременог воћарства и виноградарства

10

4

0

Седлар Д. Александар
3ДАИ3090

Примењено виноградарство

10

4

0

Куљанчић Д. Иван
3ДАИ3091

Биотехнологија у оплемењивању хортикултурног биља

10

4

0

Огњанов М. Владислав
          Љубојевић Ж. Мирјана
3ДАИ3092

Алокација водних ресурса

10

4

0

Срђевић Б. Зорица
3ДАИ3093

Технологија производње жита и зрнених махуњача

10

4

0

Маринковић Ј. Бранко
3ДАИ3094

Фитоиндикациона екологија (Пхyтоиндицативе Ецологy)

10

4

0

Николић М. Љиљана
          Џигурски М. Дејана
3ДАИ3095

Вишегодишње крмне махунарке

10

4

0

Ерић Ј. Перо
          Ћупина Т. Бранко
3ДАИ3096

Одабрана поглавља из агрометеорологија

10

4

0

Михаиловић Т. Драгутин
3ДАИ3097

Гајење и заштита дивљачи

10

4

0

Беуковић Т. Милош
3ДАИ3098

Нове технологије у производњи живинског меса и јаја

10

4

0

Милошевић В. Нико
3ДАИ3099

Молекулска генетика

10

4

0

Тривуновић Ј. Снежана
3ДАИ3100

Методе истраживања у живинарству

10

4

0

Перић В. Лидија
3ДАИ3101

Нове технологије у производњи говеђег меса и млека

10

4

0

Плавшић В. Мирослав
          Кучевић С. Денис
3ДАИ3102

Технологија производње индустријског биља

10

4

0

Црнобарац Ж. Јован
          Миклич Ј. Владимир
3ДАИ3103

Принципи хромозомске манипулације

10

4

0

Димитријевић Д. Миодраг
          Петровић Р. Софија
3ДАИ3104

Математика уз софтверску подршку

10

4

0

Матић-Кекић М. Снежана
3ДАИ3105

Помологија

10

4

0

Кесеровић Ж. Зоран
3ДАИ3106

Енергетска ефикасност трактора

10

4

0

Симикић Ђ. Мирко
3ДАИ3107

Деградација животне средине ерозионим процесисма

10

4

0

Савић Б. Радован
3ДАИ3108

Ергономија у пољопривреди

10

4

0

Срђевић Б. Зорица
3ДАИ3109

Наводњавање у одрживој пољопривреди

10

4

0

Пејић С. Боривој
3ДАИ3110

Биотехнологија у оплемењивању воћака

10

4

0

Огњанов М. Владислав
3ДАИ3111

Оплемењивање винове лозе

10

4

0

Кораћ С. Нада
          Иванишевић М. Драгослав
3ДАИ3112

Молекуларна карактеризација микроорганизама

10

4

0

Ђурић С. Симонида
3ДАИ3113

Тавњаштво

10

4

0

Ерић Ј. Перо
          Ћупина Т. Бранко
3ДАИ3114

Примена нових технологија у овчарству и козарству

10

4

0

Пихлер И. Иван
3ДАИ3115

Нове технологије у производњи свињског меса

10

4

0

Радовић В. Иван
3ДАИ4116

Технологија производње лековитог, ароматичног и зачинског биља

10

4

0

Маринковић Ј. Бранко
          Црнобарац Ж. Јован
3ДАИ4117

Технологија производње поврћа

10

4

0

Илин М. Жарко
3ДАИ4118

Ђубрење у органској производњи

10

4

0

Манојловић С. Маја
3ДАИ4119

Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода руралних средина

10

4

0

Белић М. Анђелка
          Јосимов-Дунђерски В. Јасмина
3ДАИ4120

Црпне станице

10

4

0

Белић С. Сима
3ДАИ4121

Хемијски процеси у биљном ткиву

10

4

0

Кеврешан Е. Славко
3ДАИ4122

Специјална исхрана говеда

10

4

0

Гламочић М. Драган
3ДАИ4123

Специјално млекарство

10

4

0

Поповић-Врањеш М. Анка
3ДАИ4124

Здружена сетва

10

4

0

Ерић Ј. Перо
          Ћупина Т. Бранко
3ДАИ4125

Агроеколошки концепти одрживе пољопривреде

10

4

0

Милошев С. Драгиша
3ДАИ4126

Квалитет јаја

10

4

0

Шкрбић Д. Зденка
3ДАИ4127

Генетско унапређење у сточарству

10

4

0

Пантелић Т. Влада
3ДАИ4128

Параметри инсекатских популација

10

4

0

Петрић В. Душан
3ДАИ4129

Фитофармација у шумарству

10

4

0

Васић О. Верица
3ДАИ4130

Шумска фитопатологија

10

4

0

Пап Л. Предраг
3ДАИ4131

Шумарска ентомологија

10

4

0

Дрекић Р. Милан
3ДАИ4132

Познавање и сузбијање корова у шумарству

10

4

0

Васић О. Верица
3ДАИ4133

Интегрална заштита шума

10

4

0

Дрекић Р. Милан, Пап Л. Предраг, Васић О. Верица, Марковић М. Мирослав
3ДАИ4134

Штетни инсекти у плантажама брзорастућих врста

10

4

0

Дрекић Р. Милан
3ДАИ4135

Шумски генетички ресурси

10

4

0

Орловић С. Саша, Пилиповић Р. Андреј, Стојнић, М. Срђан
3ДАИ4136

Функционална анатомија шумског дрвећа

10

4

0

Срђан М. Стојнић
3ДАИ4137

Биотехнологија у шумарству

10

4

0

Бранислав З. Ковачевић
3ДАИ4138

Молекуларна генетика шумског дрвећа

10

4

0

Владислава О. Галовић
3ДАИ4139

Молекуларна екологија шумског дрвећа

10

4

0

Владислава О. Галовић
3ДАИ4140

Засади шумског дрвећа у заштити животне средине

10

4

0

Андреј Р. Пилиповић
3ДАИ4141

Енергетски засади

10

4

0

Бојана А. Клашња, Орловић С. Саша
3ДАИ4142

Шумски екосистеми и климатске промене

10

4

0

Срђан М. Стојнић
3ДАИ4143

Шумска земљишта

10

4

0

Пекеч М. Саша
3ДАИ4144

Шумска станишта и екологија шума

10

4

0

Галић А. Зоран
3ДАИ4145

Типологија шума

10

4

0

Галић А. Зоран
3ДАИ4146

Дендроекологија и адаптивно газдовање шумама

10

4

0

Матовић М. Братислав
3ДАИ4147

Моделирање шумске вегетације и климатске промене

10

4

0

Матовић М. Братислав
3ДАИ4148

Динамика раста стабала и шумских састојина и стратешко планирање у шумарству

10

4

0

Матовић М. Братислав
Serbian
Студијски програми: