ФИТОМЕДИЦИНА

Студијски програм Фитомедицина , Наставни план, 2008.

Година студија
Редни број
Назив предмета
Семестар
П
В
ЕСПБ
ПРВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
Хемија
Принципи економије 
Микробиологија 
Математика 
Метеорологија
I
5
4
4
2
4
3
2
2
2
2
7
7
6
4
6
Укупно за семестар
 
19
11
30
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
Социологија 
Информатика 
Ботаника
Педологија 
Биохемија биљака
II
3
2
5
5
3
1
2
3
2
3
4
5
8
7
6
Укупно за семестар
 
18
11
30
Укупно за годину
 
37
22
60
ДРУГА
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
Статистика
Екотоксиологија и заштита животне средине 
Агрохемија 
Физиологија биљака 
Генетика
III
3
3
4
5
4
2
1
3
3
2
6
5
6
7
6
Укупно за семестар
 
19
11
30
16. 
17. 
18. 
19. 
20.
-.
Ратарство и повртарство
Фауна и агросиситеми 
Воћарство и виноградарство 
Основе хербологије 
Пољопривредна зоологија са екологијом 
Радна пракса (45 часова годишње)
IV
5
3
4
4
2
3
2
2
2
2
 
6
5
5
6
6
2
Укупно за семестар
 
20
10
30
Укупно за годину
 
39
21
60
ТРЕЋА
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
Основе ентомологије
Систематика инсеката и медицинска ентомологија 
Основи фитипатологије 
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
V
4
3
5
2
2
2
2
2
2
2
6
4
6
6
6
Укупно за семестар
 
16
10
28
26. 
27. 
28. 
28. 
29.
-
Основи фитофармације
Бактериозе и вирозе биљака 
Микозе биљака 1 
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4 
Производна пракса (45 часова годишње)
VI
3
5
5
2
2
-
2
3
2
2
2
-
5
6
6
6
6
3
Укупно за семестар
 
17
11
32
<
Укупно за годину
 
33
21
60
ЧЕТВРТА
30. 
31. 
32. 
33. 
34.
Ентомофауна ратарско-повртарских биљака 
Техника апликације пестицида 
Прогнозе у заштити биља и етномофауна складишта 
Изборни предмет 5
Изборни предмет 6
VII
5
2
5
2
2
3
2
3
2
2
5
5
5
6
6
Укупно за семестар
 
16
12
27
36. 
37. 
38. 
-.
-
Фунгициди
Зооциди 
Хербициди 
Организационо-технолошка пракса (45 часова годишње)
Заврсни рад
VIII
5
4
5
-
-
2
2
2
-
-
5
5
5
3
15
Укупно за семестар
 
14
6
33
Укупно за годину
 
30
18
60

Изборни предмети

Година студија
Семестар
Изборни предмет
Назив изборних предмета
Трећа
V
Изборни предмет 1
 1. Микозе украсног биља
 1. Ентомофауна воћака и винов лозе
 1. Екологија штеетних организама
Изборни предмет 2
 1. Енглески јзик 1
 1. Лековито, ароматично и зачинско биље
VI
Изборни предмет 3
 1. Енглески јзик 2
 1. Травњаци
Изборни предмет 4
 1. Ентомофауна цвећа и украсног шибља
 1. Микозем воћа и винове лозе
 1. Акарологија
Четврта
VII
Изборни предмет 5
 1. Нематологија
 1. Методе анализе пестицида
 1. Биолошки ефекти пестицида
Изборни предмет 6
 1. Компјутеризација у заштитзи биљ
 1. Сузбијање синатропних инсеката
 1. Биолошке методе у заштити биља
Serbian
Студијски програми: