Advances in Environmental Fluid Mechanics

Опис: 
World Scientific, Singapore, 2010
Тип Публикације: 
Дигитално издање