98 Сукцесивно пружање услуга коричења књига и штампе корица