92 Уређај за мерење екстраховане ds DNA из различитих узорака