96 Вучена житна сејалица са радним органима за обраду земљишта у једном проходу за директну сетву