ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА - 27 - 28.06.2018

КАНДИДАТИ КОЈИ КОНКУРИШУ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:

 • ФИТОМЕДИЦИНА
 • ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
 • УРЕЂEЊЕ,КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА
 • ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА
 • ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
 • ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
 • АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
 • АГРОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ПОЛАГАЋЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 27.06.2018.ГОДИНЕ


КАНДИДАТИ КОЈИ КОНКУРИШУ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:

 • РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
 • СТОЧАРСТВО
 • АГРОЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • АГРОЕКОНОМСКИ
 • ХОРТИКУЛТУРА
 • ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

ПОЛАГАЋЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 28.06.2018.ГОДИНЕ

                                                               

Категорија: 
Serbian