79 Адаптација простора лабораторије за генетику Департмана за сточарство