АГРОЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Студијски програм АГРОЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Наставни план, 2014.

Година студија Назив предмета П В ЕСПБ
I. ГОДИНА
I
II
60
1
Хемија
4+3
 
7
2
Принципи економије
3+2
 
6
3
Микробиологија
3+2
 
6
4
Метеорологија
3+2
 
6
5
Изборни предмет 1
2+2
 
5
Укупно:
 
15+11
 
30
6
Социологија
 
2+1
5
7
Ботаника
 
4+3
7
8
Педологија
 
4+2
7
9
Биохемија биљака
 
3+3
6
10
Изборни предмет 2
 
2+2
5
Укупно:
   
15+11
30
II. ГОДИНА
III
IV
60
11
Агроекологија
3+2
 
6
12
Принципи екологије
3+2
 
6
13
Агрохемија
3+2
 
6
14
Физиологија биљака
4+3
 
6
15
Изборни предмет 3
2+2
 
6
Укупно:
 
15+11
 
30
16
Заштита земљишта
 
4+2
6
17
Одржива пољопривреда
 
3+2
5
18
Корови урбане средине
 
4+2
6
19
Сточарска производња
 
3+1
5
20
Биодиверзитет
 
4+1
5
 
Радна пракса (45 часова годишње)
   
3
Укупно:
   
18+8
30
III. ГОДИНА
V
VI
60
21
Урбана ентомологија
4+2
 
6
22
Ратарство и повртарство
3+2
 
5
23
Екологија фитопатогених микроорганизама
4+2
 
6
24
Инвазивни организми
3+2
 
5
25
Изборни предмет 4
2+2
 
6
Укупно:
 
16+10
 
28
26
Урбана зоологија
 
4+2
6
27
Патогени биљака урбане средине
 
4+2
6
28
Интегрална и органска производња воћа и грожђа
 
5+2
5
29
Биолошка контаминација пољопривредних производа
 
3+2
5
30
Изборни предмет 5
 
2+2
6
 
Производна пракса 45 часова
   
3
Укупно:
   
16+10
30
IV. ГОДИНА
VII
VIII
60
31
Обновљиви извори енергије
2+2
 
3
32
Управљање животном средином и природним ресурсима
4+3
 
4
33
Пестициди 1
2+2
 
5
34
Пестициди 2
2+2
 
5
35
Статистика
2+2
 
6
36
Изборни предмет 5
2+2
 
4
Укупно:
 
14+12
 
27
37
Заштита вода
 
4+3
5
38
Хемијска контаминација пољопривредних производа
 
4+3
5
39
Интегрална заштита биљака
 
4+2
6
40
Екотоксикологија и зештита животне средине
 
3+1
4
 
Технолошко-организациона пракса
   
3
 
Завршни рад
   
10
Укупно:
   
15+9
33

Изборни предмети:

Година студија Назив изборних предмета I II III V VI VII VIII ЕСПБ
1
Математика
2+2
           
6
2
Примењена математика
2+2
           
6
3
Информатика
 
2+2
         
6
4
Примењена информатика
 
2+2
         
6
5
Генетика
   
2+2
       
6
6
Генетика са основама оплемењивања
   
2+2
       
6
7
Енглески 1
     
2+2
     
6
8
Ловство
     
2+2
     
6
9
Енглески 2
       
2+2
   
6
10
Генетички модификовани организми
       
2+2
   
6
11
Еколошка биохемија
       
2+2
   
6
12
Моделирање живих система
         
2+2
 
4
13
Процена утицаја на животну средину
         
2+2
 
4
14
Завршни рад
             
10
Serbian
Студијски програми: