УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА

Студијски програм Уређење, коришћење и заштита вода , Наставни план, 2014.

Година студија Назив предмета П В ЕСПБ

I. ГОДИНА

I II 60
1

Математика 1

3+3   7
2

Механика 1

3+3   8
3

Нацртна геометрија

3+4   6
4

Општа хемија

3+2   6
5

Принципи економије

2+0   3

Укупно:

  14+12   30
6

Математика 2

  2+2 6
7

Механика 2

  3+3 7
8

Информатика

  3+4 8
9

Хидроекологија

  3+3 5
10

Социологија

  2+1 4

Укупно:

    13+13 30

II. ГОДИНА

III IV 60
11

Геодетска мерења и мреже

3+3   7
12

Ратарство и повртарство

4+2   6
13

Метеорологија

3+2   7
14

Материјали

2+2   5
15

Педологија

3+2   5

Укупно:

  15+11   30
16

Премер терена и израда планова

  3+3 6
17

Теорија конструкција

  3+4 8
18

Снабдевање водом

  3+2 5
19

Општа хидрологија

  2+2 5
20

Статистички методи

  2+2 4
21

Радна пракса

    2

Укупно:

    13+13 30

III. ГОДИНА

V VI 60
22

Инжењерска хидрологија

3+4   6
23

Основе хидраулике

3+3   6
24

Заштита вода

3+2   6
25

Изборни блок 1 (изборни предмет 1, 2 и 3)

2+2   6
26

Изборни блок 2 (изборни предмет 4, 5 и 6)

2+2   6

Укупно:

  13+13   30
27

Уређење водотока

  4+2 5
28

Хидраулика

  3+3 5
29

Водопривредна системска анализа

  3+3 5
30

Изборни блок 3 (изборни предмет 7 и 8 )

  2+2 6
31

Изборни блок 4 (изборни предмет 9 и 10 )

  2+2 6
32

Производна пракса

    3

Укупно:

    14+12 30

IV. ГОДИНА

VII VIII 60
33

Заштита од ерозије

3+3   5
34

Наводњавање пољопривредних усева

3+2   5
35

Одводњавање

3+4   5
36

Изборни блок 5 (изборни предмет 11 и 12 )

2+2   6
37

Изборни блок 6 (изборни предмет 13, 14 и 15)

2+2   6

Укупно:

  13+13   27
38

Мелиорациони објекти

  3+3 5
39

Системи за наводњавање

  3+3 5
40

Економика водопривреде

  4+2 5
41

Завршни рад

    15
 

Технолошко-организациона пракса

    3

Укупно:

    10+8 33

Изборни предмети:

Година студија Назив изборних предмета V VI VII ЕСПБ

Предмети изборног блока 1.

       
1

Агроекологија

2+2     6
2

Воћарство и виноградарство

2+2     6
3

Географски информациони системи

2+2     6

Предмети изборног блока 2.

       
4

Енглески језик 1

2+2     6
5

Биосистеми у пречишћавању отпадних вода

2+2     6
6

Геологија са хидрогеологијом

2+2     6

Предмети изборног блока 3.

       
7

Одржива пољопривреда

  2+2   6
8

Примена рачунара у хидраулици

  2+2   6

Предмети изборног блока 4.

       
9

Погонске и мелиорационе машине

2+2   6
10

Енглески језик 2

  2+2   6

Предмети изборног блока 5.

       
11

Рибњаци

    2+2 6
12

Методи операционих истраживања у пољопривреди

    2+2 6

Предмети изборног блока 6.

       
13

Уређење земљишне територије

    2+2 6
14

Организација и механизација радова

  2+2 6
15

Опрема за наводњавање

    2+2 6
Serbian
Студијски програми: