57 Постављање лед расвете на сточарском павиљону Пољопривредног Факултета Нови Сад