РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Студијски програм РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО , Наставни план, 2014.

Година студија Назив предмета П В ЕСПБ
I. ГОДИНА
I II 60
1
Хемија
4+3   6
2
Микробиологија
3+2   6
3
Метеорологија
3+2   6
4
Изборни блок 1 (изборни предмет 1 и 2)
2+2   6
5
Принципи економије
3+2   6
Укупно:
  15+11   30
6
Ботаника
  4+2 6
7
Педологија
  4+2 7
8
Биохемија биљака
  3+3 6
9
Изборни блок 2 (изборни предмет 3 и 4)
  2+2 6
10
Социологија
  2+1 5
Укупно:
    15+11 30
II. ГОДИНА
III IV 60
11
Агроекологија
3+2   5
12
Агрохемија
4+2   7
13
Физиологија биљака
4+3   7
14
Генетика
3+2   6
15
Сточарство
3+1   5
Укупно:
  17+10   30
16
Основи биљне производње
  3+2 6
17
Пољопривредне машине
  4+3 6
18
Уређење земљишне територије
  4+2 6
19
Калкулације
  2+2 5
20
Тржиште и маркетинг
  2+1 5
 
Радна пракса
    2
Укупно:
    16+11 30
III. ГОДИНА
V VI 60
21
Лековито, ароматично и зачинско биље
2+2   5
22
Оплемењивање биљака
4+3   5
23
Болести и штеточине њивских биљака
4+3   7
24
Изборни блок 3 (изборни предмет 5 и 6)
2+2   6
25
Изборни блок 4 (изборни предмет 7 и 8)
2+2   6
Укупно:
  14+12   29
26
Семенарство
  4+2 6
27
Повртарство
  4+2 6
28
Корови и фитофармација
  4+2 5
29
Екотоксикологија и заштита животне средине
  3+1 5
30
Изборни блок 5 (изборни предмет 9 и 10 )
  2+2 6
 
Производна пракса
     
Укупно:
    17+9 31
IV. ГОДИНА
VII VIII 60
31
Гајење жита и зрнених махуњача
4+4   6
32
Производња поврћа у заштићеном простору
3+2   5
33
Наводњавање пољопривредних усева
3+2   5
34
Статистика
2+2   4
35
Изборни блок 6 (изборни предмет 11 и 12 )
2+2   6
Укупно:
  14+12   27
36
Гајење индустријских биљака
  4+3 5
37
Крмно биље
  4+3 5
38
Организација и економика пољ. Газдинства
  4+2 5
 
Организационо- технолошка пракса
    3
 
Завршни рад
    15
Укупно:
    12+8 30

Изборни предмети

Година студија Назив изборних предмета I II V VI VII ЕСПБ
Предмети изборног блока 1.
           
1
Математика
2+2         6
2
Примењена математика
2+2         6
Предмети изборног блока 2.
           
3
Информатика
  2+2       6
4
Примењена информатика
  2+2       6
Предмети изборног блока 3.
           
5
Мелиоративна педологија
    2+2     6
6
Органска пољопривреда
    2+2     6
Предмети изборног блока 4.
           
7
Пчеларство
    2+2     6
8
Енглески језик 1
    2+2     6
Предмети изборног блока 5.
           
9
Гајење алтернативних њивских биљака
    2+2   6
10
Контрола плодности земљишта
      2+2   6
Предмети изборног блока 6.
           
11
Енглески језик 2
        2+2 6
12
Сушење и складиштење пољопривредних производа
    2+2 6
Serbian
Студијски програми: