6 Сукцесивна испорука, инсталирање и одржавања таракастих завеса