164 Опрема за брзу анализу вине – Аутоматски FT-IR анализатор за вино, ширу и ширу у ферментацији