159 Aдаптација простора на Департману за фитомедицину,