Предстојећа дешавања

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ „ЕДУКАТИВНО-БАЊСКИ ДАНИ ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ“

Програм „Едукативно-бањски дани за студенте са инвалидитетом Универзитета у Новом Саду“

Програм „Едукативно-бањски дани за студенте са инвалидитетом Универзитета у Новом Саду“ (у даљем тексту: Програм) обухвата десетодневни боравак студената са инвалидитетом Универзитета у Новом Саду и њихових персоналних асистената, у бањском окружењу.

Планиране активности су подељене у две групе:

  1. Прва група је терапијско-рекреативног типа, кроз коју ће студенти са инвалидитетом имати прилику да уз сет терапија побољшају своје физичко стање.
  2. Другу групу представљају активности које ће се реализовати кроз сет едукација, радионица и дискусија. Планиран је и садржајан културно-уметнички програм.

Планирани период боравка студената у бањском окружењу је од 01. августа до 11. августа 2023. године. Изабрани кандидати биће благовремено обавештени о избору бање за боравак студената и детаљима путовања и смештаја.

Аранжман и трошкови реализације активности

За учеснике Програма „Едукативно-бањски дани за студенте са инвалидитетом Универзитета у Новом Саду“ обезбеђени су без накнаде: превоз туристичким аутобусом и боравак у бањском окружењу, као и трошкови боравишне таксе и осигурања.

Трошкове аранжмана сноси Универзитет у Новом Саду.

Реализацију Програма „Едукативно-бањски дани за студенте са инвалидитетом Универзитета у Новом Саду“, финансијски је подржала Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Услови учешћа

Право учешћа имају студенти са инвалидитетом који студирају на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, Академији уметности и УЦИМСИ-ју, без обзира на годину, степен и врсту студија.

Број слободних места за учешће у Програму „Едукативно-бањски дани за студенте са инвалидитетом Универзитета у Новом Саду“ је ограничен и биће утврђен након прикупљања пријава о чему ће бити обавештени пријављени студенти на мејл адресу која је наведена у Пријавном обрасцу.

Студенти и њихови персонални асистенти, уколико их буду имали, изабрани на основу овог позива не плаћају цену аранжмана Програма.

За студенте кориснике услуге персоналне асистенције препоручује се да персонални асистент буде особа из вршњачког окружења.

У случају да одабрани студент одустане од учешћа у Програму, могућност учешћа може бити понуђена првом следећем студенту рангираном после последњег рангираног студента одабраног за учешће у Програму.

Селекција кандидата

У случају да број пријављених кандидата, укључујући и број персоналних асистената када их поједини кандидати имају, превазилази расположива средства за реализацију Програма, кандидати ће бити рангирани применом следећих критеријума:

  1. укупна просечна оцена у досадашњем току студија,
  2. укупан број стечених ЕСПБ бодова у досадашњем току студија.
  3. степен и тип инвалидности, при чему се предност даје студентима са телесним оштећењем.

Критеријуми ће бити примењени редоследом како су наведени у овом позиву.

Рокови и начин пријаве

Рок за пријаву је петак, 14. јул 2023. године.

Потребна документација за пријаву је попуњени пријавни образац.

Надлежна служба Универзитета у Новом Саду ће извршити проверу тачности података унетих у пријавни образац.

Пријава се подноси достављањем попуњеног и потписаног пријавног обрасца у штампаној форми на адресу: Универзитет у Новом Саду, др Зорана Ђинђића бр.1, Нови Сад и електронским путем на имејл адресу: podrska.ssi@uns.ac.rs.

Непотпуне или неблаговремене пријаве, као и пријаве са нетачним подацима, неће бити узете у разматрање.

Студенти који су се пријавили за учешће у Програму биће обавештени о резултатима до 15. јула 2023. године на мејл адресу која је наведена у Пријавном обрасцу.

Контакт подаци за детаљније информације: Универзитет у Новом Саду, podrska.ssi@uns.ac.rs, (021) 485 2048.

Serbian

Pages